تماس / درباره با ما

تماس با ما

پشتیبانی

Tel:09372234810 – @PSARMADIIR

Tel:09184126415 – @sarmadhony_admin

درباره ما

زنبورستان سرمد

زنبورستان سرمد واقع درنواحی غنی گیاهی استان همدان بوده و زنبور ها را به روال طبیعی خود پرورش می دهد به این معنا که در فصل پاییز و زمستان کندو ها را به مناطق گرم سیری نبرده و اجازه می دهد بطور طبیعی زمستان گذرانی کنند همچنین از تغذیه مصنوعی جز در کندو های ضیف و بدون آذوقه استفاده نمی کند که البته این تغذیه مصنوعی فقط در فصل پاییز و زمستان و بعد از برداشت عسل صورت می گیرد.